Zaštita životne sredine Prirodno matematički fakultet

Kategorije: Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, master studije, Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, zaštita životne sredine

Univerzitet | Univerzitet u Novom Sadu | Prirodno matematički fakultet |

Adresa

Trg Dositeja Obradovića 3 Novi Sad, Srbija
Pogledaj lokaciju na mapi

Datum početka: Oktobar 2011.

Potreba za školovanim stručnjacima iz oblasti prirodnih nauka u savremenom društvu, nauci i tehnici je neosporna. Zbog neizostavnog angažovanja prirodnjaka u timovima koji se bave problemima zagađenja i zaštite životne sredine pojavila se potreba za proširenjem njihovih saznanja o zaštiti životne sredine.

Ovaj studijski program je koncipiran tako da se student priprema za poslove koji iziskuju znanja iz nauke o zaštiti životne sredine. Na studijama se stiče sposobnost određivanja i praćenja zagađujućih materija u životnoj sredini u cilju analize podataka za preduzimanje odgovarajućih mera zaštite životne sredine. Savladavanjem neophodnih znanja o biološkim, hemijskim i fizičkim principima zaštite životne sredine, zaštite voda, vazduha, zemljišta, proceni rizika, monitoringa životne sredine, modelovanja procesa u životnoj sredini, metoda i procesa u obradi otpadnih tokova i načina remedijacije zagađenih lokaliteta budući stručnjaci, po završetku ovih diplomskih studija, će biti osposobljeni da primenom odgovaraućih metoda i tehnika upravljaju kavlitetom životne sredine i time utiču na sprovođenje planova održivog razvoja.

Potreba za ovakvim profilom stručnjaka postoji u okviru laboratorija koje se bave analizom i kontrolom kvaliteta životne sredine, timovima angažovanim na uspostavljanju sistema zaštite životne sredine, državnim agencijama, inspekcijama, timovima za razvoj, timovima za remedijaciju zagađenih ekosistema, za analizu uticaja na životnu okolinu, konsultatskim firmama iz oblasti zaštite životne sredine, nevladinom sektoru za zaštitu životne sredine i edukaciju stanovništva, prosvetnoj delatnosti, a studenti mogu i da se dalje usavršavaju u okviru doktorskih ili specijalističkih studija.

Rok za prijavu je u toku meseca septembra 2011.


Zatraži informacije o ovom kursu
  1. (*)
  2. (*)
  3. (*ispravan mail je obavezan)
  4. (*)
Ukoliko želite da vam fakultet posalje brošure
Ukoliko želite newsletter
Provera korisnika (anti-spam)
 

cforms contact form by delicious:days