Univerzitet Privredna Akademija u Novom Sadu

Univerzitet Privredna akademija u čijem sastavu su postojala tri fakulteta je osnovan 2000. godine kao delo pokojnog Prof. dr Slavka Carića, sa ciljem da u uslovima ubrzane rekonstrukcije naše privrede, države i pravosuđa, obrazuje vrhunske kadrove iz oblasti prava i ekonomije, koji će već u toku školovanja primenjujući znanje iz celog sveta, biti osposobljeni da samostalno rešavaju složene probleme u našoj privredi, kao i da se osposobe za one ciljeve i zadatke, u našoj privredi i društvu, koji se očekuju u narednom periodu.

Kao mladom univerzitetu, stvaranju vrhunskog kadra doprinela je čvrsta saradnja sa Jugoslovenskim udruženjem za teoriju i praksu privrednog prava i međunarodnog privrednog prava. Članovi ovog udruženja, akademici prava, istaknuti profesori naših i stranih univerziteta, stručnjaci iz privrede, pravosuđa i uprave svojom ekspertizom doprineli su utemeljenju obrazovanja u skladu sa savremenim evropskim trendovima.

Adresa:
Trg Marije Trandafil br. 2
21000 Novi Sad

Telefon:
+381(21)530 359
Fax
:
+381(21)531 020

Website
:
www.privrednaakademija.edu.rs

Fakulteti
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment FIMEK

 

 Primenjena ekonomija i finansije Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije – MEF

Fakultet realizuje master studije (studije drugog stepena) u okviru studijskog programa: Primenjena ekonomija i finansije. Studenti imaju mogućnost da nakon završene prve godine master studija ostvare 240 ESPB i steknu četvorogodišnje visoko akademsko obrazovanje i stručni naziv diplomirani ekonomista. Posle završene druge godine master studija i završenog rada, student stiče petogodišnje visoko akademsko obrazovanje i […]Plansko-procesni menadžment Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije – MEF

Fakultet realizuje master studije (studije drugog stepena) u okviru studijskog programa: Plansko-procesni menadžment. Studenti imaju mogućnost da nakon završene prve godine master studija ostvare 240 ESPB i steknu četvorogodišnje visoko akademsko obrazovanje i stručni naziv diplomirani menadžer. Posle završene druge godine master studija i završenog rada, student stiče petogodišnje visoko akademsko obrazovanje i akademski naziv […]