Domus Academy

 

Domus Akademija ( Domus Academy DA) je već više od dvadeset godina kulturalna laboratorija i jedna od najprestižnijih italijanskih škola za postdiplomske studije dizajna i mode.

Stalna istraživanja estetike pri kupovini, procesa kreativnosti i posebno raznolikih i brzih promena zadnjih nekoliko godina dovelo je Domus Akademiju do stvaranja specijalizovanih kurseva koji će omogućiti zadovoljstvo internacionalnog tržišta. Trenutno, u školi postoji 8 master kurseva kao i nekoliko kratkih kurseva.

Domus Akademija je osnovana u Milanu 1982. godine kao otvoreni projekat vezan za italijanski dizajn i modni doživljaj. Tokom godina, DA se razvila kao škola u punom značenju te reči. Ona je mesto za postdiplomska usavršavanja i istraživanja procesa industrijske kreativnosti, estetike, vremenske i prostorne veze između kupca i proizvoda. Iako je nastala u italiji DA ima internacionalnu perspektivu kako bi obogatila, proširila i dopunila kulturu dizajna. Akademija je pravo mesto za povezivanje dizajna, mode i menadžmenta.

1994. godine Domus Akademija je dobila nagradu Compasso d’Oro za karijeru u kvalitetu obrazovanja i stvaralaštva, kao i za stalno poklanjanje važnosti graničnim temama, za humanizaciju tehnologije radi istraživanja veze između dizajna i mode iz perspektive socijologije dizajna.

Zastupnik Domus Akademije je: 
Nemestic / Studio za Dizajn
www.nemestic.com

ADRESSA:
Gavrila Principa 51/a
21208 Sremska Kamenica
VOJVODINA
SRBIJA

tel/fax
:+381 (0)21 4 756 756

STUDIRANJE:
www.studiranje.net
studiranje@nemestic.com

 

 Accessories Design Domus Academy

Ovaj master kurs je podeljen u dva semestra. Nastavne aktivnosti se na početku odvijaju zajedno sa master kursom modnog dizajna (psihologija, antropologija, društveno-ekonomskih predviđanja, marketing i menadžment, savremene umetnosti), sa ciljem unapređivanja stečenih veština. Od marta do jula kurs čine seminari i radionice. U toku drugog semestra studenti dobijaju priliku da individualno rade sa kompanijama […]Fashion Design Domus Academy

Strukturu nastave čine seminari i projekti. Prvi meseci (januar i februar) su posvećeni osnovnoj obuci studenata. Od studenata se traži da rade na dizajnu metodologije i da poznaju italijanski modni sistem. Svaki projekat traje tri – četiri nedelje, a u ovom periodu odsek planira sastanke i predavanja (iz psihologije mode, antropologije, društveno-ekonomskih predviđanja, marketinga i […]Interaction Design Domus Academy

Program ovog master kursa traje 12 meseci i podeljen je u 2 semestra. Predavanja održana u toku prvih mesec dana imaju za cilj da povežu svet dizajna i kulture sa socijalnim i ekonomskim naukama, umetničkim praksama i tehnološkim eksperimentima kroz stalnu multidisciplinarnu konfrontaciju. Radionice imaju za cilj stvaranje koncepata i scenarija na temu interaktivnih predmeta, […]Fashion Styling and Visual Merchandising Domus Academy

Na slobodnom tržištu gde vizuelna komunikacija igra ključnu ulogu u uspehu kompanija, ovaj kurs pruža učesnicima alat i znanja za novu profesiju Visual Fashion Brand Communicator. Ovaj kurs će omogućiti osobama da stvore, kroz fotorafije, modnu poruku koja će privući kupce i time doprineti kreativnosti dizajnera. Oni će biti estetski koordinatori prodaje koji će vrednost […]Urban Vision and Architectural Design Domus Academy

Master kurs Urban Vision and Architectural Design nudi viziju gde urbanizam, arhitektura, veštine dizajna, socijalne i antropološke analize, komunikacija i marketing konvergiraju da biste kreirali novi profesionalni identitet, sposoban da promeni funkciju i estetiku urbanog prostora. Gradovi će biti mesta gde će nastajati puno problema, ali i gde se mogu naći rešenja. Urban proces transformacije […]Luxury Brand Management Domus Academy

Danas, luksuzni brendovi zahtevaju novu vrstu menadžera, sposobnih da upravljaju poslom , da su inovativni i kreativni. Cilj ovog master programa je da obezbedi polaznicima da razvijaju globalnu viziju luksuznog sektora, dobar marketing i menadžerske sposobnosti kao i da razviju sposobnosti za inovaciju i kreativnost. Program je namenjen diplomcima koji su završili neke kreativne discipline. […]Visual Brand Design Domus Academy

Master program Visual Brand Design polaznicima nudi mogućnost sticanja praktičnih sposobnosti i upoznavanje sa dizajinom identiteta kompanije. Koncept brendiranja se udaljava od tradicionalne ideje stvaranja “imidža” kompanije, istražujući širi uvid koji uključuje nekoliko disciplina, od vizuelnog dizajna do zvuka , psihologije potrošača … Program ima za cilj da kod učesnika razvije veštine vizuelnog brendiranja i […]Interior and living design Domus Academy

Ovaj master kurs traje 12 meseci, a počinje u septembru. Prvih osam meseci kursa su fokusirana na teorijski deo učenja podeljena na tri glavne oblasti: • Oblasti jezika • Oblasti strategije • Oblasti istraživanja a praktični deo se sastoji od: • Radionica (Oblasti projekta): Radionice su organizovane na određenu temu, sa fokusom na različite oblasti […]Fashion Management Domus Academy

Ovaj kurs se sastoji od tri glavne faze: Prva faza kursa ima za cilj da pruži osnovna znanja i alate za pristup svetu mode, kroz predavanja iz oblasti mode zajedno sa studijama slučaja italijanskih i internacionalnih brendova. Druga faza predviđa serije radionica koje studentima omogućavaju da se uključe u realni projekat. Radionice se bave glavnim […]Car and Transportation Design Domus Academy

Ovaj master kurs zasniva se na principu “učenja kroz projektovanje”. U cilju dizajniranja nije važno šta teorija opisuje kao moguće: projektant je zainteresovana za potencijale, a te mogućnosti teorija ne eliminiše. Ovaj kurs traje 11 meseci i odvija se kroz predavanja, projekte, seminare, radionice i završni master rad. Tokom radionica studenti rade na različitim delovima […]