Biohemija Prirodno matematički fakultet

Kategorije: biohemija, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, doktorske studije, Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Univerzitet | Univerzitet u Novom Sadu | Prirodno matematički fakultet |

Adresa

Trg Dositeja Obradovića 3 Novi Sad, Srbija
Pogledaj lokaciju na mapi

Datum početka: Oktobar 2011.

Svrha doktorskih studija iz biohemije je naučno obrazovanje iz biohemijskih disciplina. Studenti doktorskih studija treba da steknu sposobnost da fundamentalne hemijske teorije i naučne eksperimentalne metode koristi za objašnjenje raznih bioloških fenomena. Studenti doktorskih studija biće po potrebi angažovani u izvođenju vežbi na diplomskim akademskim i diplomskim akademskim – master studijama, što će im omogućiti sticanja pedagoškog iskustva. U toku studija postoji mogućnost učešća studenata na nacionalnim i međunarodnim kongresima, gde će steći iskustvo u naučnoj prezentaciji i komunikaciji. Na kraju studija studenti bi trebali da unaprede svoje teorijsko znanje i savladaju savremene metode istraživanja u takvom obimu da mogu da ih predstave stručnom auditorijumu i da svoje rezultate mogu da publikuje u recenziranim naučnim časopisima.

Studenti treba da steknu najviši nivo sposobnosti razumevanja i prezentacije naučne informacije kao i sposobnost za kritičku evaluaciju biohemijskih eksperimenata iz ove oblasti, uz dalji razvoj i prenos njihovih originalnih ideja u praksu.

U okviru doktorskih studija biohemije obrazovaće se visokompetentni naučni radnici osposobljeni za rad u biohemijskim, medicinskim i kliničkim, bitehnološkim, faramaceutskim i prehrambenim istraživačkim laboratorijama, kako u okviru velikih državnih ustanova tako i u manjim privatnim organizacijama.

Kroz teorijsku i praktičnu nadogradnju znanja iz savremenih instrumentalnih metoda koje se koriste u biohemiji, budući doktori biohemijskih nauka biće osposobljeni za rad u nasavremenijim istraživačkim, razvojnim i kontrolnim laboratorijama farmaceutske, hemijske i prehrambene industrije.

Cilj ovog studijskog programa je da se stečeno znanje može koristiti za dalje usavršavanje i primenu novih metoda u biohemijskoj praksi. Pored toga, očekuje se da studenti steknu sposobnost praćenja i odabira relevantne naučne literature uz procenu njene naučne vrednosti.

Rok za prijavu je u toku meseca septembra 2011.


Ključne reči:
Zatraži informacije o ovom kursu
  1. (*)
  2. (*)
  3. (*ispravan mail je obavezan)
  4. (*)
Ukoliko želite da vam fakultet posalje brošure
Ukoliko želite newsletter
Provera korisnika (anti-spam)
 

cforms contact form by delicious:days